Programování mobilní aplikace

Programování mobilních aplikací je specifickým vývojářským odvětvím, které má svá jasná a daná pravidla. Může se zdát podobný kódování webových stránek. Není tomu tak. Zatímco práce kodéra v HTML spočívá ve znalosti kódu na té úrovni, kdy se určuje pozice prvku a jak bude prvek vypadat, programování mobilních aplikací je postaven na objektovém programování. Jedná se o složitější mechanismus a vyžaduje profesionální znalosti programátora.

Aplikace velmi úzce spolupracuje s operačním systémem mobilního telefonu a skrývá v sobě mnoho na první pohled nepodstatných maličkostí, které jsou potřeba řešit. Tak například, pokud naprogramujete mobilní aplikaci neprofesionálně, může baterii mobilního telefonu vybít za několik desítek minut. Častým problémem je také přílišná velikost aplikace, kdy je samotné stažení velkým problémem.

Úkolem profesionálního vývojáře je tedy projektovat a následně vyvinout mobilní aplikaci tak, aby byla přínosem a mohla být využívána prakticky každý den.

Programování mobilní aplikace probíhá v jazycích Swift nebo JAVA a velmi záleží na naprosté preciznosti vývojáře. Jakákoliv chyba může zapříčinit špatný běh aplikace, což může mít za následek vysoký odběr RAM, zbytečnou zátěž paměti nebo vysoký odběr baterie. Nemluvě o nutnosti vývoje bezpečných cest, jak napojit aplikaci například na sociální sítě nebo komunikaci se serverem. Aplikace často pracují s GPS modulem telefonu, stahují data ze vzdálených serverů a dávají pokyny senzorům zabudovaných v mobilu.

Pokud máte nápad na aplikaci, svěřte se do našich rukou. Vývoj mobilních aplikací je naše srdeční záležitost. Denně pracujeme na menších projektech, start up aplikacích, ale i zakázkách za statisíce. Máme bohaté zkušenosti a práci jako koníčka.

Kontaktujte nás

Spolupracujeme